+420777782812
Přihlásit se Registrovat

Přihlásit se

Aktuality

Článek I.
Právo občana na reklamaci vadného zboží
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má odběratel právo tuto vadu reklamovat. Jestliže odběratel uplatní právo z odpovědnosti za vady, je prodejce prostřednictvím pověřeného pracovníka povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu. O lhůtě k vyřízení reklamace se vždy písemně dohodne pověřený pracovník s reklamujícím odběratelem v protokolu o reklamaci. Lhůta nesmí překročit 14 dnů.
S ohledem na specifika prodeje použitého textilu baleného v uzavřených obalech lze reklamační řízení zahájit pouze po předložení faktury a celého balení v původním uzavřeném obalu. Pokud bude obal již otevřen, proběhne reklamace náhradním způsobem.

Článek II.
Kde odběratel reklamaci uplatňuje
Reklamaci odběratel uplatňuje v místě, kde bylo zboží zakoupeno, případně u obchodního zástupce, který mu jej odvezl. Obchodní zástupce reklamuje tam, kde mu bylo zboží vyskladněno.

 

Článek III.
Lhůty pro uplatnění reklamace
Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile je vada objevena, nejvýše však do 30 dnů od zakoupení zboží.

 

Článek IV.
Obecné požadavky na kvalitu zboží
Znaky zboží I. jakosti:

A. Zachovalost

 • oděvy jsou nepoškozeny nebo mírně poškozeny, poškození se může vyskytovat vyjímečně, musí být snadno odstranitelné nebo zanedbatelné
 • zboží nejeví výrazené znaky obnošenosti, na materiálu není patrné opotřebení praním (hlavně u přírodních materiálů)

B. Čistota zboží

 • zboží je čisté beze skvrn, způsobených používáním nebo znečištěním
 • případná nečistota je zjevně odstranitelná

C. Módnost

 • zboží nesmí být vysloveně nemódní, sleduje se především střih a materiál

D. Funkčnost

 • oděvy mají funkční zipy, gumy, pružné patenty, přezky a knoflíky

E. Kompletnost

 • u výrobků skládajících se z více než jednoho dílu se vyžaduje kompletnost
 • jsou to boty, ponožky, rukavice, plavky, pyžama, závěsy, obleky a kostýmy

Znaky zboží II. jakosti:
A. Zachovalost

 • zboží, které nesplňuje kritéria zboží I. jakosti je zařazeno do II. jakosti pouze v případě, že jeho nedostatky nejsou zásadního charakteru
 • zboží splňuje požadavky na funkčnost a použitelnost k původnímu účelu

B. Čistota zboží

 • zboží zařazené do II. jakosti je více obnošené

  Článek V.

  Povolené tolerance kvality
  V I. I v II. jakostní skupině je povolená tolerance podílu „oprav a praní“ do 10% váhového podílu jednotlivého balení.

  Článek VI.

  Postup při reklamaci
  Při vlastní reklamaci se postupuje tak, že dva pověření pracovníci firmy převezmou reklamaci od zákazníka osobně, vyplní hlavičku „Protokolu o reklamaci“ a provedou kontrolu reklamovaného zboží. Pokud bylo dodáno zboží v neporušeném obalu (tzn. zákazník jich koupil více a na základě této zkušenosti přišel s nerozbaleným obalem), posoudí se s ohledem na výše uvedené vlastnosti zboží obsah doručeného balení. Pokud bylo předložené zboží otevřené balení, vychází se z přepokladu, že stejným zbožím je to, které leží ve skladě, časově co nejvíce podobné zakoupenému zboží. Takové se vybere ze skladu a potřebných počet obalů se otevře a posoudí společně se zákazníkem.
  Po provedeném posouzení se uzavře „Protokol o reklamaci“ a obě strany jej podepíší s uvedením dne a hodiny ukončení jednání. Byla-li reklamace oprávněná, náhrada za nevyhovující kvalitu musí být provedena ihned. Pokud nedojde ke shodnému hodnocení a výroku nad reklamovaným zbožím, bude věc postupena vedení firmy.

Článek VII
Nabytí platnosti
Tento reklamační řád nabývá platnosti od 18. března 2003 a stejným dnem vstupuje v účinnost.