+420777782812
Přihlásit se Registrovat

Přihlásit se

Aktuality

OBCHODNÍ PODMÍNKY

A. Závazky prodávajícího

Orion OK, a.s., se sídlem Tvrdého 500/3, 602 00 Brno, IČO: 25550632, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 2801, (dále jen Orion OK, a.s.) je obchodní společností, která zajišťuje prodej použitého zboží ve svém velkoobchodě formou osobního či internetového prodeje, a to výhradně podnikatelským subjektům a korporacím (dále jen „kupující“). Uzavření kupní smlouvy mezi firmou Orion OK, a.s. a kupujícím se rozumí vytvoření objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami a odsouhlasení těchto obchodních podmínek kupujícím. Kupní smlouva, nákup použitého zboží a vztahy z toho vyplývající se mezi firmou Orion OK, a.s. a kupujícím řídí s odvoláním na ustanovení § 261 zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

B. Objednávka zboží

Veškeré objednávky zboží  v elektronickém obchodě firmy Orion OK, a.s. ze strany kupujícího budou prováděny výlučně prostřednictvím webového rozhraní na www.orionok.cz .

U každého zboží je uveden kód položky, popis, váha ks, cena za kg s DPH a cena za balení s DPH. Kupující si vybere zboží a vloží do košíku. V dalším kroku případně upraví počet ks daného zboží. Po přidání je nutno nechat košík přepočítat. Kupující okamžitě vidí, kolik kg má celkem objednáno. Dále kupující vybere možnost doručení a platbu za zboží.

Následně je nutné vyplnit dodací údaje, potvrdit souhrn celkového nákupu a platby za zboží a odsouhlasit obchodní podmínky.

C. Možnosti doručení zboží

1) Osobní odběr na adrese velkoobchodu 0,- Kč

Kratochvilka 2, 664 91

Po, St, Pá         7:00 – 14:00

Út, Čt              7:00 – 17:00

2) Přepravní služba do 60 kg + Balné 90,- Kč = 380,- Kč

D. Možnosti platby

1) Bankovní převod

a/ Platby v CZK - převodem na bankovní účet vedený v CZK: 2109564095/2700 UniCredit Bank. Zboží Orion OK, a.s. expeduje až po připsání celé kupní ceny zboží na uvedený bankovní účet.

b/ Platby v EUR - převodem na bankovní účet vedený v EUR: 2109564108/2700 UniCredit Bank. Zboží Orion OK, a.s. expeduje až po připsání celé kupní ceny zboží na uvedený bankovní účet.

2) Platba hotově nebo kartou na naší prodejně (Kratochvilka)

E. Ceny

Všechny ceny zboží uvedené v elektronickém obchodě www.orionok.cz jsou včetně 21% DPH. Firma Orion OK, a.s. je plátcem daně z přidané hodnoty ( DPH ).

 

F. Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží a úplným zaplacením kupní ceny zboží.

G. Dodání zboží

Firma Orion OK, a.s. obvykle expeduje zboží do 24 hodin od přijetí objednávky kupujícího. V případě platby převodem na bankovní účet, až po připsání úplné kupní ceny na účet prodávajícího. O odeslání bude kupující informován emailem, který za tím účelem uvede v objednávce zboží. Přepravní firma má od vyzvednutí u firmy Orion OK,a.s. 24 hodin na doručení zásilky kupujícímu po ČR a zpravidla 48 hodin na doručení zboží po Slovensku.

H. Kontrola zásilky kupujícím

Při dodání balíku přepravní společnosti je kupující povinen balíček zkontrolovat, zda není otevřen, či jinak mechanicky poškozen či zničen (dále jen „poškození“). V případě poškození má kupující právo balíček nepřevzít a uplatnit u přepravce reklamaci, o které je kupující povinen firmu Orion OK, a.s. neprodleně informovat písemně či emailem na adresu . V opačném případě firma Orion OK, a.s. za takové poškození balíku ani zboží kupujícímu neodpovídá.

I. Reklamační řád

Kupující bere na vědomí, že veškeré zboží prodávané firmou Orion OK, a.s. v elektronickém obchodě na adrese www.orionok.cz je zboží použité a jeho cena již zohledňuje míru opotřebení či případné vady zboží, proto není ze strany Orion OK, a.s. na zakoupené použité zboží kupujícímu poskytnuta žádná záruku za jakost.

Pokud nebude kupující se zbožím spokojen, může kontaktovat prodejnu Kratochvilka na telefonních číslech 777 782 804, 777 782 812 či emailem nebo písemně na Orion OK, a.s., Tvrdého 500/3, 602 00 Brno.

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Vracené zboží zašlete na adresu: Kratochvilka 2, 664 91

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy vykazují spekulativní charakter.

J. Ochrana osobních dat

Osobní data (jako například jméno, adresa, telefon, e-mail, popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky, nebo nám byla sdělena během registrace kupujícího, jsou provozovatelem považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Údaje o kupujících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (přepravci, banky apod.), a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a obchodně-provozních informací na kupujícím poskytnuté adresy, včetně elektronických, firmou Orion OK, a.s. kupujícímu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.